Projekteerimine

Pikaajaline praktika ja pidev areng võimaldab meil pakkuda oma klientidele kogu teenustevalikut ühest kohast kõikides staadiumites, alates projekteerimisest kuni tootmise ja paigalduseni koos sellele järgneva hooldusega.

Valitud tehnoloogilise lahenduse efektiivsuse ja usaldusväärsuse aluseks ja tagatiseks on kvaliteetne projekteerimistöö. Meie projekteerijatel on märkimisväärsed kogemused mineraalse tooraine transpordi ja töötlemisega seotud tehnoloogilise projekteerimise valdkonnas.

Tehnoloogilise projekteerimise põhietappide elluviimine:

  • tehnoloogilise lahenduse kontseptsiooni väljatöötamine
  • tehnoloogiliste seadmete põhinäitajate kindlaksmääramine
  • tehnoloogiliste seadmete valik
  • 3D-modelleerimine
  • joonestamine
  • spetsifikatsioon
  • dokumentatsioon
  • projekti järgimine

 

img